سپری آهنی نوردی و فابریک

فروش سپری آهنی02144533077 قیمت خرید سپری

سپری آهنی فابریک
پروفیل سپری آهنی فابریک یک پروفیل تی شکل است که در یکی از کارخانه های بزرگ فولاد با استفاده از خطوط پیشرفته نورد و با استفاده از شمش یا بیلتهای فولادی پس از طی مراحل نورد به شکل سپری در می آید. این پروفیل دارای تلرانس ابعادی مناسبی بوده و شرایط مربوط به ابعاد و رواداری های مجاز مربوط به مقاطع فولادی را ارضا مینماید.به طوری که ابعاد آن شامل عرض بال و جان و همچنین ضخامت بال و جان این مقطع مطابق جدول اشتال یا همان جدول استاندارد مقاطع آلمانی است. با توجه به این موضوع وزن مخصوص سپری تولید شده نیز مطابق پروفیل جدول اشتال میباشد به طوریکه با استناد به این جدول طراح مقاطع فولادی میتواند با در دست داشتن مدول مقطع و همچنین تنش مجاز آن ظرفیت باربری پروقیل سپری مربوطه را محاسبه نماید.
سپری آهنی نوردی
اما از سوی دیگر با توجه به اینکه سپری آهنی کاربردهای بسیار ویژه ای دارد که این موضوع بیشتر به شکل خاص هندسی این مقطع کارآمد مربوط میشود.لذا به دلایل استفاده زیاد از این مقاطع با ابعاد جدول اشتال مقاطعی با وزن واحد طول کمتر نیز در بازار مصرف میگردد. لذا با استفاده از صنایع نورد کوچک این نیاز بازار برطرف میگردد. به طوریکه سپری های نوردی عموماً به دلیل کاهش ضخامت بال و جان مقطع سبکتری به دست می آید . این نوع سپری عموماً در جایی استفاده میشود که از سپری باربری خاصی مورد انتظار نیست و ابعاد آن دارای الویت و اهمیت بیشتری است. ساخت شاسی های آهنی ، ساپورت های نگه دارنده و مواردی از این دست را میتوان به عنوان کاربردهای این سپری های نوردی دانست.

با توجه به نوسانات قیمت، جهت دریافت لیست قیمت با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید:

تلفن: 44539553

تلفن: 44534988

تلفن: 44533077

فکس: 44594358

موبایل : 09121124855